Klook 7月信用卡旅遊優惠|滙豐信用卡優惠!準備暑假旅遊!

話咁快已經就到7月份!是時候準備定暑假旅遊計劃!Klook 7月信用卡旅遊優惠,將會係滙豐信用卡,每週低至一折/半價限定優惠!立即了解更多詳情!名額有限,先到先得,額滿即止!

Klook 2024年7月信用卡優惠

期間限定推廣期適用類別單一淨額簽賬名額發放時間付款時輸入以下優惠碼
7月1日至7月31日預訂全線產品通用 (不包括除外產品)單一淨額簽賬滿港幣 1,500 元,可享港幣 150 元折扣。逢星期一中午12:00發放名額HSBC24J150
7月1日至7月7日預訂全球玩樂 –
主題樂園 +景點門票+水上樂園
可享港幣半價優惠,單筆最高折扣金額為港幣500元每日中午12:00發放新一輪名額HSBC24ATT50
7月8日至7月14日預訂日本產品可享半價優惠,單筆最高折扣金額為港幣500元每日中午12:00發放新一輪名額HSBC24JP50
可享一折優惠,單筆最高折扣金額為港幣1,000元每日中午12:00發放新一輪名額HSBC24JP90
預訂日本指定一日遊、租車及交通產品可享半價優惠,單筆最高折扣金額為港幣1,000元每日中午12:00發放新一輪名額HSBC24JPTCP50
7月15日至7月21日預訂中國內地產品可享半價優惠,單筆最高折扣金額為港幣500元每日中午12:00發放新一輪名額HSBC24CN50
可享一折優惠,單筆最高折扣金額為港幣1,000元每日中午12:00發放新一輪名額HSBC24CN90
7月22日至7月31日預訂全球遊覽及體驗、交通產品可享半價優惠,單筆最高折扣金額為港幣500元每日中午12:00發放新一輪名額HSBC24TAP50
7月1日至7月31日預訂全球指定酒店
https://www.klook.com/zh-HK/promotion/program/2718/
預訂指定酒店單一淨額簽賬滿港幣$1,000,可享額外9折優惠,單筆最高折扣金額為港幣200元。7月1日00:00HSBC24HT10
7月1日至7月31日預訂全球租車預訂全球租車單一淨額簽賬滿港幣$1,000,可享額外9折優惠,單筆最高折扣金額為港幣200元。7月1日00:00HSBC24CR10
*數量有限,搶完即止

Klook 2024年6月信用卡優惠

大新信用卡持卡人專享優惠

推廣期由即日起至2024年6月30日,憑大新信用卡於Klook單一淨額簽賬滿指定金額,並於付款前輸入相應優惠碼,可享低至半價優惠!

  • 優惠1:預訂指定本地或海外活動滿HK$1,000輸入【DS24JUN150】,可享HK$150折扣!
  • 優惠2:預訂指定日本或大灣區旅遊活動滿HK$200輸入【DS24JUN100】,可享HK$100折扣

優惠碼有效期即日起2024年7月12日,*指定優惠碼分别於推廣期内之指定星期四(即2024年6月13日及6月20日) 凌晨 12:00發放。名額有限,先到先得,額滿即止。

AEON信用卡

推廣期由2024年6月1日至30日,憑AEON信用卡於Klook單一淨額簽賬滿指定金額,並於付款前輸入以下優惠碼,即享高達HK$280即時折扣!以下係優惠碼詳情

  • 優惠1:預訂海外旅遊活動^滿HK$500輸入【AEON24JUN50】,可享HK$50折扣!
  • 優惠2:預訂海外旅遊活動^滿HK$800輸入【AEON24JUN80】,可享HK$80折扣!
  • 優惠3:預訂海外酒店及租車^滿HK$500輸入【AEON24JUN150】,可享HK$150折扣!

^香港及澳門除外

*名額有限,先到先得,額滿即止。

Klook.com